Mata Kuliah Wajib

Mata kuliah wajib Program Magister Teknik Air Tanah terdiri dari :

1. AT5001 —— Hidrogeologi
2. AT5102 —— Hidrogeologi Kuantitatif
3. AT5103 —— Geologi Air Tanah
4. AT5204 —— Teknologi Eksplorasi dan Investigasi Airtanah
5. AT5205 —— Teknologi Pemboran Airtanah
6. AT5206 —— Pemodelan Airtanah
7. AT5207 —— Hidrogeokimia
8. AT6099 —— Tesis
9. GL6001 —— Metodologi Penelitian Geologi
10. SB5014 —– Hidrogeometeorologi

IndonesiaEnglish